top of page

גני תקווה - בקעת הירדן 29-31

גני תקווה - בקעת הירדן - הדמיית חוץ
גני תקווה - בקעת הירדן
גני תקווה - בקעת הירדן
גני תקווה - בקעת הירדן - הדמיית פנים
28.3.19 אתר הבנייה עם צוות המשרד
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (7)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונת ביצוע
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (6)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (1)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (3)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (2)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (4)
גני תקוה-בקעת הירדן-תמונות ביצוע (8)

כתובת:

בקעת הירדן 29-31

שטח מגרש:

1875 מ"ר

שטח בנוי:

7321 מ"ר

סה"כ יחידות דיור:

52

יזם : תלפיות בע"מ הדמיה : ארתור יוספוב

bottom of page