top of page

פינוי בינוי מתחמי

איקון פינוי בינוי מתחמי

פינוי בינוי מתחמי מתבצע במגרש או במגרשים שבהם למעלה מ-24 יח"ד קיימות.

לאחר החתמת הדיירים מגיש האדריכל מטעם היזם או ביוזמתו הפרטית תב"ע 

איקון הריסה ובניה מחדש

תמ'א 38 - הריסה ובניה מחדש

במסלול הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38 הורסים את הבניין הקיים ובונים תחתיו בניין חדש ע"פ תקן 2413 לרבות פיר מעליות...

איקון עיבוי בינוי

תמ'א 38 - עיבוי בינוי

במסלול עיבוי-בינוי מכוח תמ"א 38 מחזקים את הבניין הקיים, מוסיפים פיר מעלית, באם ניתן מוסיפים עד 25 מ"ר שטח פלדלת....

איקון שימור מבנים

שימור מבנים

שימור מבנים עם תוספת בניה מתבצע בכפוף להיתר בניה ברשות המקומית בתיאום מלא עם מחלקת השימור באגף ההנדסה. 

מידע לדיירים

משרדנו מלווה ועדי בתים מתחילת הליך "עיבוי-בינוי" או הליך "הריסה ובניה מחדש" מכוח תמ"א 38 או הליך "פינוי-בינוי מתחמי" מכוח חוק פינוי-בינוי.

לאחר ישיבת היגוי מוסדרת, אנו מכינים דו"ח היתכנות להליך הרצוי ותכנית קומת התמורה לדיירים.

בנין לדוגמא לדיירים

משרדנו מלווה יזמים וקבלנים מתחילת הליך "עיבוי-בינוי" או הליך "הריסה ובניה מחדש" מכוח תמ"א 38 או הליך "פינוי-בינוי מתחמי" מכוח חוק פינוי-בינוי.

לקראת אסיפת הדיירים הראשונה, אנו מכינים דו"ח היתכנות להליך הרצוי, תכנית קומת תמורה לדיירים והדמיה פוטו-ריאליסטית של הבניין המוצע.

מתחם בינוי ליזמים

מידע ליזמים

bottom of page