top of page

שימור מבנים

איקון שימור מבנים

ניתן למצוא מידע נוסף

בדף המאמרים >>

לתיאום פגישה

אנא מלאו פרטים >>

ונחזור אליכם בהקדם

שימור מבנים בהגבלות מחמירות :

שימור מבנים בהגבלות מחמירות מתבצע בכפוף לתכניות ולחזיתות המקוריות של הבניין. השחזור והשימור מתבצעים בחומרים שבהם נבנה הבניין המקורי. קבלת ההיתר וביצוע העבודה באתר הבניה כרוכים בתיאום מלא עם מחלקת השימור באגף ההנדסה ברשות המקומית.

בשימור מסוג זה תוספת בניה אינה מותרת וזכויות הבניה המותרות, באם לא מוצו במגרש, מנוידות לבניינים אחרים בכפוף להיתרי בניה בוועדה המקומית.

 

שימור מבנים עם תוספת בניה :

שימור מבנים עם תוספת בניה מתבצע בכפוף להיתר בניה ברשות המקומית בתיאום מלא עם מחלקת השימור באגף ההנדסה. תוספת הבניה היא בד"כ מכוח תמ"א 38 בדומה למסלול  "עיבוי-בינוי".

דוגמאות מפרויקטים שנעשו במשרדנו:

bottom of page