top of page

איגוד האדריכלים ומתכנני ערים נוסד במטרה לאגד את האדריכלים העצמאיים בישראל ולפעול לטיפוח וקידום האינטרסים המשותפים שלהם, כמו גם לייצג בעיות אתיקה של חברי האיגוד, לספק ייעוץ לחברי האיגוד ולסכם, ככל הניתן, תעריפים ותנאי התקשרות בין חברי האיגוד למזמיני עבודה.

אדריכלית עדנה מור חברת איגוד האדריכלים ב"ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל"
 

אדר' עדנה מור - יו"ר איגוד האדריכלים מ:1.11.13 עד 26.4.20

bottom of page