top of page

תמ"א 38 - הריסה ובניה מחדש

איקון הריסה ובניה מחדש

ניתן למצוא מידע נוסף

בדף המאמרים >>

לתיאום פגישה

אנא מלאו פרטים >>

ונחזור אליכם בהקדם

במסלול הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38 הורסים את הבניין הקיים ובונים תחתיו בניין חדש ע"פ תקן 2413 לרבות פיר מעליות, חדר מדרגות מוגן, מרתפי חניה, גינון בשטח המגרש מסביב לקומת הקרקע. מס' הקומות ותכסית הבניה על המגרש מחושבים ע"י האדריכל ע"פ התב"עות שחלות במגרש ובכפוף לעקרונות המדיניות העירונית באיזור. התמורה ליחה"ד הקיימות היא עד 25 מ"ר פלדלת (כולל ממ"ד), מרפסת מקורה עד 12 מ"ר, מחסן וחניה לכל אחת מיחה"ד הקיימות.

 

במסלול זה בעלי זכויות יחידות הדיור הקיימות עוברים להתגורר בשכירות על חשבון היזם בבניינים אחרים בסביבת מגוריהם וחוזרים לבניין החדש לאחר סיום הבניה ולאחר קבלת כל האישורים הרלבנטים ממחלקת ההנדסה ברשות המקומית.

 

במסלול זה נדרשות חתימות בשיעור 80% מכלל בעלי הזכויות.

דוגמאות מפרויקטים שנעשו במשרדנו:

bottom of page