top of page

עדנה מור - אדריכלות ובינוי ערים

משרד מאמן

משרד "עדנה מור - אדריכלות ובינוי ערים" הנו משרד מאמן העומד בדרישות רשם המהנדסים והאדריכלים ומאושר על ידיו בענף האדריכלות ובינוי הערים.  

משך האימון

תקופת האימון אורכת 3 שנים מלאות, ובסופן יש לעבור את מבחני הרשם ע"מ לקבל את רישיון האדריכל.

תחומי התמחות המשרד

משרדנו מומחה בתכנון מיזמי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית (תמ"א 38 במסלול עיבוי-בינוי ובמסלול הריסה ובניה מחדש, שימור מבנים, מתחמי פינוי-בינוי). 

התכנון: תב"עי ופרטני בייעודי המגורים, המסחר, התעסוקה ומב"צ בבניה רוויה גבוהה ורבת קומות.

במשרדנו אנו מתכננים החל מתב"ע (במידת הצורך) מתכנית ראשונית, פרזנטציה ליזם ו/או לדיירים, גרמושקה להיתר בניה, תכניות לביצוע, תכניות מכר וכלה בפיקוח העליון.

אדריכלים רשומים או אדריכלים בוגרי הפוקלטה לאדריכלות ובינוי ערים (עדיפות למסיימים בהצטינות) מוזמנים לשלוח קו"ח למשרדנו.

bottom of page