top of page

מידע לדיירים

משרדנו מלווה ועדי בתים מתחילת הליך "עיבוי-בינוי" או הליך "הריסה ובניה מחדש" מכוח תמ"א 38 או הליך "פינוי-בינוי מתחמי" מכוח חוק פינוי-בינוי.

לאחר ישיבת היגוי מוסדרת, אנו מכינים דו"ח היתכנות להליך הרצוי ותכנית קומת התמורה לדיירים.

לאחר קבלת הסכמת ועד הבניין, אנו פונים ל- 3 עד 5 יזמים ובשת"פ עם הוועד ועם עוה"ד מטעם בעלי הזכויות בוחרים ביזם המתאים לביצוע הפרויקט.

bottom of page