top of page

בחודש מאי האחרון מלאו תשע שנים לתמ"א המדוברת ביותר בארץ. כמעט ולא תמצאו כיום אזרח במדינתנו הקטנה, שאינו יודע על קיומה של תמ"א 38.

דיירים בבניינים המתאימים ליישום התמ"א מתאגדים לקבוצות ומקיימים "אודישינים" ליזמים השונים המבקשים לסגור עימם חוזים.

עד כה מקובלת הייתה ההנחה, כי הגברים בקרב דיירי הבניינים, בהיותם בקיאים בעולם הנדל"ן על מושגיו המגוונים בהיבטיו הכלכליים ו/או הטכניים, הם אלה המניחים את אבן היסוד לעסקאות תמ"א 38, אולם מתברר, כי ברבים מן המקרים אלה הן דווקא הנשים הרואות את הנולד, המזהות את חלונות ההזדמנות וההופכות מחשבה למציאות.

במרבית המשפחות אלה הן הנשים המעלות על סדר היום את האפשרות הזמינה לתוספת חדר, ממ"ד ומרפסת לדירה ללא הצורך בשינוי סביבת המגורים לילדיהן, ללא הצורך במעבר למוסדות לימוד אחרים, ללא הצורך במעבר לדירה ולאזור מגורים אחר.

הן אלה השומעות מחברותיהן על בניינים, שבהם כבר יושמה התמ"א בהצלחה. הן אלה הבודקות, המתעניינות והחוקרות בנושא במקביל לתפקודן כרעיות, כאימהות וכמפרנסות.

ביותר ויותר מקרים ניתן בקלות לקבוע כי:"מאחורי כל יישום תמ"א מוצלח" עומדת אישה חדורת מוטיבציה, הפועלת ללא ליאות לגיבוש הדיירים ולהנעת התהליך ולשכנוע הפרטנר/ית הביתיים.

הנשים הן אלה אשר גם משכילות להתגמש ולטקס עצה גם כאשר ההליכים עולים על שרטון. הן הראשונות להרגיע את הרוחות הסוערות, לטהר את האווירה העכורה ולפשר בין הדיירים לבין עצמם  או ביניהם לבין היזמים/עוה"ד/הקבלנים במקרה הצורך.

כאשר מגיע מועד הצגת התכניות וההדמיות, והדיון עוסק בהיבט העיצובי של הפרויקט תהיינה אלה הנשים שתבענה בגלוי ובאסרטיביות את דעתן ותובלנה את הדיון למקומו הרצוי.

ככל שחולף הזמן ניתן להבחין יותר ויותר בדיירות הנוטלות יוזמה ללא קשר לתחומי עיסוקן, לזמינותן ולנגישותן וצועדות בבטחה לקו החזית בזירת נדל"ן אקטיבית זו...

bottom of page