תל אביב - גליקסברג 7

מצב קיים גליקסברג 7
הדמיה גליקסברג 7
הדמיה גליקסברג 7
הדמיה גליקסברג 7
הדמיה גליקסברג 7

כתובת:

גליקסברג 7

שטח מגרש:

982 מ"ר

שטח פלדלת:

2,470 מ"ר

מס' יחידות דיור:

21

יזם: נרש"א בשרון בע"מ

הדמיה: