top of page

בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות זכתה גבעתיים בראש עיר חדש, אנרגטי ונמרץ, מר רן קוניק, יליד העיר משנת 1968, אשר גדל בה כל חייו.

בראיון, שערכתי עמו בשבוע שעבר עבור צבור הגולשים באתר הנדל"ן של קפה דה מארקר, שמענו מפיו על הצפוי להתרחש בזמן הקרוב בתחום ההתחדשות העירונית בעיר.

לדברי ראש העיר, בכוונתו לדאוג בשנה וחצי הקרובות להכנת תכנית מתאר מקומית חדשה לעיר.

התכנית תחלק את גבעתיים לאזורים שונים ותקבע מתחמים מוגדרים לפינוי-בינוי, תרחיב את הצירים העירוניים המרכזיים, דהיינו, רחובות ויצמן וכצנלסון, לכדי שני נתיבי נסיעה לכל כיוון ומסלול אופניים, תציע הריסת ופינוי בניינים הישנים מצדי רחובות אלה ובמקומם בניית בניינים רבי קומות, אשר יפנו מקום לשטחים ירוקים ולחניונים תת רקעיים.

כבר היום מתוכננים מתחמי פינוי בינוי ברחבי העיר (ברחובות ערבי נחל, המרי, גולומב, ההסתדרות וכד') המציעים במצטבר אלפי יח"ד חדשות בבניינים רבי קומות, אשר ישמשו את דור ההמשך של תושבי העיר ותושבים פוטנציאלים חדשים.

עד כה בוצעו בעיר כעשרה פרויקטי עיבוי בינוי מכוח תמ"א 38. עם זאת, המדיניות העירונית דהיום נותנת עדיפות לפרויקטי פינוי בינוי נקודתיים מכוח תמ"א 38 ולמתחמי פינוי בינוי. מנגד, מחלקת ההנדסה בגבעתיים ערה לבעייתיות בפרויקטי עבוי בינוי לנוכח מצוקת מקומות החנייה, צפיפות הבניינים הקיימים והמגרשים הקטנים.

כיום ניתן לקבל היתרי בנייה לתוספת (מעבר לזכויות התב"עיות) עד קומה וחצי ברחובות הצרים ועדשתיים וחצי קומות ברחובות המרכזיים והרחבים.

במסגרת המדיניות הנוכחית השאיפה היא לאיחוד מגרשים צמודים, הריסת הבניינים הישנים ובניית בניינים חדשים גבוהים יותר. הבנייה החדשה תעלה את קו הרקיע ותאפשר תוספת שטחים ירוקים נרחבים בין הבניינים וחניונים פרטיים וציבוריים תת קרקעיים.

בטווח הארוך תכנית המתאר המתוכננת תיתן מענה למצוקת שטחי החניה, השטחים הציבוריים והשטחים הירוקים.

 

לסיכום,
לא נותר לי אלא לאחל הצלחה רבה לראש העיר החדש. הצלחתו שלו תהא נחלתם של כל תושבי העיר גבעתיים : )

bottom of page