top of page

ביוני 2013 הוקרנה כתבת תחקיר קשה במיוחד בערוץ 22.

בכתבה סוקר בניין בראשל"צ, שבו החלו עבודות ביצוע מתוקף היתר בנייה מכוח תמ"א 38.

 

הקבלן פשט את הרגל, ודיירי הבניין מצאו עצמם לכודים באתר בנייה, מגששים דרכם בין הפיגומים, הקרשים והמסמרים, שנותרו מיותמים מאחור. גם בורות חשופים בחצר הבניין נותרו כמלכודות מסוכנות לאלה החולפים על פניהם. הדיירים נותרו חסרי אונים בסיטואציה הזויה זו, שקצה אינו נראה לעין.

 

מקרה זה ודומיו מלמדים את כולנו את הלקח הברור מאליו : עסקת תמ"א 38 הנה עסקת נדל"ן הדומה לכל עסקה כלכלית אחרת, ועל שני הצדדים לבחון אותה היטב בטרם ייכנסו להרפתקאות מיותרות.

 

ככל שדיירי בניין פוטנציאלי נטולי מידע מקצועי מתאים (אדריכלי, הנדסי, משפטי, פיננסי ומיסויי), כך ייטב להם באם ייעזרו במומחים בתחומם. מנטאליות ה:"יהיה בסדר" וה: "סמוך עליי" טומנת בחובה סכנה אמתית כאשר מדובר בפרויקטים מכוח תמ"א 38. זאת בין אם מדובר בהליך "עבוי-בינוי", ועל אחת כמה וכמה באם מדובר בהליך "פינוי-בינוי".

 

המציאות העכשווית והניסיון שהצטבר משנת 2005 ועד היום מלמדים שוב ושוב את הציבור הישראלי, כי דווקא מדיניות ה: "אם אין אני לי, מי לי" היא זו המגנה עליו מפני מלכודות מעין אלה.

 

דיירי כל בניין קיים המצטרפים לציבור מיישמי תמ"א 38 באשר הם, ראוי שיתנהלו באופן הבא :

1) ימנו מטעמם 3-5 חברי ועדת היגוי שתיצג את כל דיירי הבניין ותהא אמונה על כולם.

2) הוועדה תבחן בין 3 ל: 5 הצעות קבלנים/יזמים/חברות נדל"ן שתוגשנה לידיה.

3) לצורך בחינת ההצעות ישכרו את שירותיהם של עו"ד ואדריכל, שינתחו אותן ויגישו המלצותיהם בכתב לחברי הוועדה.

4) בנוסף ישכרו שירותיו של כלכלן, שיבדוק את חוסנה הכלכלי של חברת הנדל"ן הנבחרת.

5) ועדת ההיגוי והיועצים יישארו בתמונה עד לקבלת היתר הבנייה מן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

6) בעת ביצוע העבודות בשטח ימונה מפקח מטעם הדיירים, שיבקר בקביעות באתר הבנייה ויגיש דו"חותיו לוועדת ההיגוי.

7) המפקח יישאר בתמונה עד לקבלת טופס 4 לבניין ממנהל ההנדסה ברשות המקומית.

 

"סוף מעשה במחשבה תחילה" הנו פתגם השגור בפי כול. זו העת ליישמו...

bottom of page