top of page

תמ"א 38 על שלושת תיקוניה וחוק הפינוי-בינוי בראו זן חדש ומבורך בקרב אדריכלי ישראל.

אם עד לפני עשור היו האדריכלים תלויים באופן מוחלט במזמיני העבודה (משרדי ממשלה, צה"ל, רשויות מקומיות, חברות נדל"ן, קבלנים, גורמים פרטיים ועוד) הרי שעם לידת תמ"א 38 וחוק פינוי-בינוי נולד גם "האדריכל החדש".

האדריכל החדש מתעדכן חדשות לבקרים אצל מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה, קשוב לנעשה בשטח, זמין ונגיש לדיירי בניינים הפוטנציאלים להתחדשות עירונית, בקיא בתיקוני התמ"א, בתכניות מתאר עירוניות ובתב"עות חדשות, מתמצא היטב בתמריצים המיסויים, בהיבטים המשפטיים ומעניק פתרונות אדריכליים פרטניים ותב"עיים לדרישות הרלבנטיות.

הוא רואה את תמונת המצב בכללותה.

ולא זאת בלבד, אלא שביכולתו להוות חוליה מקשרת ומגשרת בין הדיירים הקיימים, לבין הקבלנים המבצעים לבין הגורמים המאשרים ברשויות המקומיות. 

האדריכל החדש אינו עוד משמש רק בתפקיד המתכנן והמעצב הממציא בניין חדש יש מאין.

הוא משמש פעמים רבות כיזם נדל"ן של ממש במסגרת התחדשות עירונית נקודתית ו/או התחדשות עירונית מתחמית.

את החזון שהוא רואה לנגד עיניו הוא חולק עם מהנדסי הערים ומחלקות ההנדסה העירוניות, מנהל עמם סיעור מוחות ובאופן זה משיא תרומה רבה להתחדשות העירונית.

האדריכל החדש ראוי שיצוייד במידע אדריכלי, הנדסי, משפטי ושמאי עדכני, צוותי תכנון מתאימים, בעירנות, ביצירתיות, בסבלנות ובאינטואיציה משובחת, שאם לא כן, לא ישכיל לממש את חזונו המקורי.

בעידן הטכנולוגיה המתקדמת של זמננו, האדריכל החדש הוא נגיש, זמין, מתקשר ומתוקשר.

הוא נמצא שם כבר בנקודת הזינוק, הוא זה הבורא את הבניין/המתחם, הוא זה המוביל את התהליך ואת הצוותים המלווים קדימה ומתפקידו לוודא ביצוע עד הפרט הקטן ביותר.

לאדריכל החדש תפקיד מכריע בשוק הנדל"ן, בהתחדשות העירונית, בבריאת פתרונות דיור בר-השגה ובהתאמת אופציות הדיור להלך הרוח בחברה הישראלית בכלל.

bottom of page