top of page

423,000 יח"ד נבנו בין 1980 ל: 1992 ללא ממ"ד.

תמ"א 38 אשר חלה בשלושת תיקוניה הראשונים על 810,000 יח"ד ודאגה לחיזוקן מפני רעידות אדמה – ראוי שתחול מעתה גם על יחה"ד שנבנו ע"פ תקן 2413 (לעמידות בפני רעידות אדמה) אך נטולות פתרון מיגון נגד מתקפות טילים, ובה בעת תסייע בהליך ההתחדשות העירונית החיוני בכל סביבת מגורים מזדקנת.

בעוד הבנייה הרוויה עד 1980 התאפיינה בעיקר בבנייני H עד 4 קומות מעל קומה מפולשת ובבניינירכבת עד 3 קומות מעל קומת קרקע בנויה, הרי שמאז 1980 עד 1992 התאפיינה הבנייה הרוויה בבניינים גבוהים, אסימטריים ומדורגים שכללו דירות גן ודירות גג.

דוגמה פרטנית לבניין שנבנה ב: 1989 ברחוב ראשי בהרצליה, ובו 4 קומות טיפוסיות וקומת קרקע מפולשת, הכוללת מקומות חניה מוסדרים לדיירי הבניין.

בבניין זה סה"כ 8 דיירים.

במרתף קיים מקלט כרכוש משותף לכלל הדיירים.

מבדיקה מדוקדקת שערך ועד הבית, עלה כי עלות תכנון וביצוע תוספת מרפסת בסך 12 מ"ר + ממ"ד בסך 12 מ"ר לכל יח"ד = 200,000 ₪.

הדיירים, ברובם קשישים, התקשו לרדת למקלט במהלך מבצע "צוק איתן", ובהישמע האזעקה תפסו מחסה בחדר המדרגות שאינו מוגן מפאת החלונות החיצוניים המותקנים בו.

מסקנות בדיקת ועד הבית תסכלו את שמונת הדיירים. איש מהם אינו מסוגל להמציא לאלתר 200,000 ₪ למימון תוספת הבנייה.

והיה ובמסגרת התיקון הרביעי לתמ"א 38 שייצא בעתיד הקרוב, יחולו תמריצי תמ"א 38 לרבות תוספת 2.5 קומות על גג הבניין, על תקופת הבנייה 1980-1992, הרי שמיד יגיע יזם בעל הון ויסתער על עסקת הנדל"ן המבטיחה.

הליך ההתחדשות העירונית ראוי שייושם גם על בניינים בתקופה זו. תרומתו תהא זהה להליך המיושם היום מכוח תמ"א 38/עיבוי בינוי ואין ספק שבאופן הזה ירווח גם לדיירים, גם ליזם וגם לעירייה.

bottom of page