top of page

חרף כל המלעיזים, היוצאים חדשות לבקרים כנגד רעיון תמ"א 38 (על שלושת תיקוניה) צצים אט אט יותר ויותר פרויקטי-פינוי-בינוי נקודתיים (מכוח תיקון 2) ברחבי גוש דן והשרון.

מגרשים המתאפיינים בשטח המתקרב לדונם ויותר, בבנייה קיימת בסך 2-3 קומות מעל קומת קרקעמפולשת/חלקית/מלאה, בתב"עות המאפשרות בנייה רוויה בגובה 5-6-7 קומות מעל קומת עמודיםומרתפי חנייה והזוכים מכוח התיקון השלישי בתוספת 2.5 קומות, מהווים פוטנציאל נפלא למימוש רעיון פינוי-בינוי-נקודתי.

זוהי ההתחדשות העירונית בשיאה היודעת להתרחש במהירות, ביעילות ובחסות הועדה המקומית בלבד.

 

התוצאה היא אידיאלית והכול רווים ממנה נחת:

הדיירים האוחזים בדירות בבניין קיים שכזה נהנים מדירה חדשה, מטכנולוגית בנייה מתקדמת, מחנייה מוגנת תת קרקעית, ממעליות חדשניות, מתוספת ממ"ד ושטח עיקרי (עד 25 מ"ר), ממרפסות מקורות (עד 12 מ"ר) ומחזיתות מעוצבות ברוח עכשווית.

היזם נהנה ממפתח המרה מינימאלי 1:3, כלומר: זוכה מרווח מכירת 2/3 ממספר הדירות הכולל.

העירייה נהנית מהתחדשות עירונית ומחידוש תשתיות נקודתי ו/או מתחמי בשכונות מזדקנות ללא בזבוז כספי המיסים העירוניים.

הקונים החדשים זוכים בהזדמנות לרכישת דירה באזור בנוי המצויד בפונקציות חינוכיות/תרבותיות/מסחריות במרכז הערים.

המדינה נהנית מעיבוי אזורים עירוניים מאוכלסים ומקבלת פתרון מיגון יש מאין לאזרחיה ללא צורך בהשקעת תקציביה בהקמת תשתיות חדשות.

זוהי נוסחה מופלאה המעניקה שלל פתרונות לבעיית המיגון כנגד רעידות אדמה וכנגד טילים ארוכי טווח, למצוקת הדיור במרכזי הערים המבוקשות ולהתחדשות הסביבתית.

אין צל של ספק, לאור ההתנסות בשנים האחרונות בהקמת פרויקטים מכוח תיקון 1 ו: 3 (חיזוק ותוספת בנייה לבניין קיים), שהריסה ובנייה מחדש עדיפה לאין שיעור על חיזוק ותוספת לבנייה קיימת. זאת לאור הקשיים הנלווים לעבודות בנייה באתר חי ועל מבנה קיים שרבים בו הנעלמים.

לסיכום, דומה ששלל הגורמים המעורבים הגיעו למסקנה המתבקשת והנכונה, אלא שעל מנת להחיש ולהאיץ את התהליך כולו

דרושים כאן תמריצים ידועים נוספים.

bottom of page