top of page

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר להחיל מע"מ 0% על פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי-בינוי. המשמעות:
הקבלנים יוכלו להזדכות על הוצאותיהם בעסקאות של התחדשות עירונית - מה שצפוי להגדיל את הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים ולעודד הוספת יחידות דיור במרחבים עירוניים קיימים.

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה השבועית את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, להחיל מע"מ בשיעור של 0% על שירותים הניתנים במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי-בינוי. ההצעה גובשה בעקבות עבודת מטה שנעשתה בחודשים האחרונים במשרד האוצר וברשות המסים, ודיונים בשולחן עגול שקיימה הממשלה עם לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין ואיגוד השמאים.

בעקבות ההחלטה, תוגדרנה עסקאות בין קבלנים לבין דיירים בבניינים שעוברים תהליך של פינוי-בינוי או חיזוק מפני רעידות אדמה כעסקאות במע"מ 0% ולא כעסקאות פטורות ממע"מ.כלומר, קבלנים יוכלו לנכות את המע"מ בגין הוצאות שיפוץ הדירות הישנות מחבות המס שלהם. צעד זה צפוי להגדיל את הכדאיות הכלכלית שבביצוע פרויקטים אלו, שבמסגרתם נוספות יחידות דיור חדשות במרחבים עירוניים צפופים.

במסגרת פרויקטי תמ"א 38 ופינוי-בינוי, מתקשרים הדיירים עם קבלן שמשפץ את הבניין ומוסיף לו שירותים שלא היו בו קודם לכן (כמו מעלית, או מקומות חניה) ובתמורה זוכה הקבלן לאישור מהרשויות להוסיף עד שתיים וחצי קומות לבניין. הכספים ממכירת הדירות הנוספות מכסה את עלויות השיפוץ ומותיר רווח בידי הקבלן.

כיום, מוגדרת העסקה שבין הדיירים לקבלן כעסקה פטורה ממע"מ, מפני שלא עובר בה כסף מיד ליד, שכן הדיירים
לא משלמים לקבלן תמורת השיפוץ. משמעות הדבר בפועל היא שהקבלן לא יכול להזדכות על המע"מ ששילם על חומרי בנייה והוצאות אחרות שהיו לו, אם הוצאות אלו קשורות לשיפוץ של הדירות הישנות בבניין ולא לבנייה של דירות חדשות.

אם, לדוגמא, משפץ הקבלן בניין בן 80 דירות ומוסיף לבניין עוד 20 דירות חדשות - הוא יכול להזדכות על המע"מ
בגין הוצאות שמיוחסות לבנייה של הדירות החדשות בלבד. גם אם הוסיף לבניין כולו מעלית ומקומות חניה, הוא יכול להזדכות על 20% מההוצאות בלבד.

משמעות ההחלטה החדשה היא שהקבלנים יוכלו להזדכות גם על המע"מ ששולם בגין הוצאות שיפוץ הבניין - והרווח שלהם מהפרויקטים הללו יעלה. בממשלה מקווים שהגדלת הרווח של הקבלנים מעסקאות פינוי-בינוי ותמ"א 38 יעודד אותם לבצע פרויקטים כאלה, ולהוסיף יחידות דיור במרחבים עירוניים קיימים.

---------------

הנ"ל ע"פ הכתבה של אביטל להב | 29.06.14  ושל צבי לביא | 27.10.14
ynet

bottom of page