top of page

ב: 01/08/13 התקיים בהרצליה "מפגש השיכון בהרצליה".
יוזמי המפגש, חברי מועצת העיר, מר צבי וייס ומר צורי ג'אן, החליטו לעשות מעשה ולהציף את סוגייות מצוקת הדיור, תמ"א 38 והליכי פינוי-בינוי ולקיים סיעור מוחות אינטראקטיבי.
השתתפו במפגש קבלנים, אדרי...כלים, מהנדסים ויזמים, הפועלים כבר היום נמרצות בעיר התוססת הזו.
אורח הכבוד היה שר הבינוי והשיכון, מר אורי אריאל, אשר הראה נכונות ורצון עז לסייע בתחומים אלה ברחבי הארץ בכלל ובהרצליה בפרט.
כל מסקנות הדיונים תטופלנה בקרוב מאוד, ואנו ממתינות בכיליון עיניים לתמורות שיחולו בגין יישומן.

bottom of page