חיפה - גדעון 2-4

חיפה - גדעון 2-4 - מצב קיים 2
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (8)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (7)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (2)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (6)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (4)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (5)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (1)
חיפה-גדעון 2-4-מבטים (3)
חיפה - גדעון 2-4 - מצב קיים

כתובת:

גדעון 2-4

שטח מגרש:

3000 מ"ר

שטח פלדלת:

17,050 מ"ר​

סה"כ יחידות דיור:

160