top of page

רמת גן - הרא"ה 52-54

רמת גן - הרואה 52 - הדמית חוץ
רמת גן - הרואה 52 - הדמיה
רמת גן - הרואה 52 - מצב קיים

כתובת:

הרא"ה 52-54

שטח מגרש:

1046 מ"ר

שטח בנוי:

פלדלת-5447

מס' יחידות דיור:

67

יזם : ישראל שקד בשיתוף עם אפי קפיטל

הדמיה : גיא שחם

bottom of page