הרצליה - כ"ט בנובמבר 1

הרצליה - כט בנובמבר - מצב קיים
הרצליה - כט בנובמבר - קומת קרקע
הרצליה - כט בנובמבר - קומה טיפוסית

כתובת:

כ"ט בנובמבר 1

שטח מגרש:

720 מ"ר