top of page

תל אביב - קהילת לבוב 4

תל אביב - לבוב 4 - הדמיה אחורית
תל אביב - לבוב 4 - הדמיה קדמית
תל אביב - לבוב 4 - מצב קיים

כתובת:

קהילת לבוב 4

רובע:

הדר יוסף

שטח מגרש:

827 מ"ר

שטח בנוי:

פלדלת-2024

מס' יחידות דיור:

23

יזם : פאר בילדינג בע"מ

הדמיה : אסף פרץ

bottom of page