top of page

הרצליה - וייצמן 43 ב'

ויצמן 43ב' הרצליה- הדמיה אחורית
ויצמן 43ב' הרצליה- הדמיה קדמית
הרצליה - ויצמן 43 - מצב קיים

כתובת:

וייצמן 43 ב'

שטח מגרש:

908 מ"ר

שטח בנוי:

4226 מ"ר

יחידות דיור:

30

יזם : פז קבלנים בע"מ הדמיה : דימה דכבנסקי

bottom of page